Business for sale in Poland

The big marketplace for business
Ochorona danych osobowych  Kontakt
Nr ID: 21255

Wyszukiwanie Finansowanie przedsiębiorstwa, inwestycja

Offshoot parkietu

Szukaj w celu modernizacji i zakupu nowego sprzętu dla naszego długotrwałego funkcjonowania świeżej stolicy 15., 000, które zostaną spłacone z odsetkami.
Zwrot i okres życia można dowolnie wybierać w porozumieniu.
Dla naszej pracy: jesteśmy parkiet dźwignia firmy z maksymalnie 8 pracowników i wygenerować około 30000 sprzedaży firmy miesięcznie.
Zwrot kapitału nie ma problemów. Kapitał jest pilnie potrzebny do Przeosiowania i modernizacji.

Rękodzieło
41 /  Flag Germany
W imieniu własnym
do 10 Pracowników
250 tys. do 1 mln Euro
2010
Tak


Więcej wyników dla Finanse korporacyjne
Wyszukiwanie Inżynierii
Spółka jest firmą inżynieryjną z ü dwudziestoletnim doświadczeniem w projektach instalacji ...

Wyszukiwanie Aplikacja Messenger
Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a nasz produkt jest posłańcem. Szukamy inwestorów ...

Wyszukiwanie Elektromobilność
Szukamy partnera partnera dla naszego GmbH, który został założony w /. Jesteśmy aktywni w ...

Wyszukiwanie Pielęgniarstwa
Szukaj ek/Mezzanine fundatorów do inwestowania w zrównoważone i ludzkie pracy ambulatoryjnych usług ...