Business for sale in Poland

The big marketplace for business
Ochorona danych osobowych  Kontakt
Nr ID: 21760

Oferta Przedsiębiorstwa fasadowe, Przedsiębiorstwa półkowe

Portal mediacyjny dla konsultantów energetycznych

Na sprzedaż firma mantel jest portalem pośrednictwa kontraktowego dla doradztwa energetycznego w budownictwie, certyfikatów energetycznych, wniosków o dofinansowanie KfW oraz dotacji na renowację budynków.

Przenoszenie strat z tytułu wykorzystania około 100 000 EUR w przypadku braku należności lub zobowiązań.

Usługi
65 /  Flag Germany
W imieniu własnym
UG
do 10 Pracowników
do 250 tys. Euro
2010
Nie
15.000


Więcej wyników dla Przedsiębiorstwa fasadowe
Oferta Przewoźników lotniczych
Oferujemy naszą linię lotniczą na sprzedaż ze względu na inne projekty. Jest to kompletny płaszcz ...